Hallitus ja toimikunnat

Hallitus

Kati Mesiranta-Tynkkynen, puheenjohtaja
Ritva Turtiainen, varapuheenjohtaja
Sinikka Kervinen, sihteeri
Tiina Chambers, jäsen
Leena Kuukasjärvi, jäsen
Eeva Mäkelä, jäsen
Katri Ranta, jäsen
Sari Röyttä, jäsen
Heli Heikkinen, varajäsen

Koulutustoimikunta

Sinikka Kervinen
Ritva Turtiainen
Tiina Chambers
Katri Ranta

Näyttelytoimikunta

Eeva Mäkelä, koollekutsuja
Tiina Chambers
Hannu Hirsivuori
Altti Josefsson
Tuija Pentti
Matti Takala

Virkistystoimikunta

Sari Röyttä
Leena Kuukasjärvi
Pirkko Syyskoski
Maija Härkki

Comments are closed.